Návrh, jehož plný text je zveřejněn na webu ministerstva, předpokládá převezení pěti pláten do Malé dvorany Národní galerie, odborné rozbalení, zjištění stavu pracovníky Galerie hlavního města Prahy včetně případných restaurátorských zásahů.

Po skončení letošního Pražského Quadriennále by se mělo převézt, ošetřit a vystavit zbývajících patnáct pláten Slovanské epopeje ve Velké dvoraně Veletržního paláce na dobu například 2 až 3 let.

Majitel moravskokrumlovského zámku za podpory Moravského Krumlova, Jihomoravského kraje, státu představovaného ministerstvem kultury opraví a rozšíří výstavní prostory zámku v Moravském Krumlově tak, aby návrat Slovanské epopeje do Moravského Krumlova byl návratem do kvalitních expozičních prostor.

Praha se zachová jako skutečná „Matka měst“ a uzavře s Moravským Krumlovem novou smlouvu o zapůjčení Slovanské epopeje Alfonse Muchy do Moravského Krumlova, třeba až do doby než postaví pro Slovanskou epopej vlastní prostory v Praze.