„Nedokázali jsme se shodnout na jednotné formulaci, se kterou by souhlasili všichni členové výboru. Je to dáno tím, že někteří členové výboru jsou noví, nemají ještě důkladně zažité fungování grantového systému a tak rozhodování někdy trvá delší dobu, řekl Právu jeho předseda Ondřej Pecha (ODS). Granty mají začít fungovat až od roku 2022, takže čas na rozhodnutí podle něj zatím je.

Podle informací Práva letos půjde na víceleté granty 132 miliónů korun. Příjemci ale nemají jistotu, že přidělené částky dostanou skutečně celé. Jejich skutečná výše se bude odvíjet od možností městského rozpočtu v jednotlivých letech.

Také ve smlouvách, které podepisují, je zakotveno, že částka může být snížena a část prostředků převedena například na granty přidělované na jeden rok.