Zájemce tu najde 1800 speciálních hesel týkajících se náboženství, literatury, lingvistiky, umění, ikonografie a historie, hlavně se však před ním rozkryje velkolepá kultura východních církví, spojená s pradávnou Arménií, Sýrií, Anatolií, Egyptem, Balkánem či starým Ruskem.

Značná pozornost autorů je věnována civilizaci Byzantské říše a mnoha jejím dědicům žijícím dodnes ve východní Evropě či na území ovládaném už od pozdního středověku Araby a Turky.

Velká Morava a Sázavský klášter

Pro český překlad byla encyklopedie doplněna hesly, která se týkají střední Evropy, zejména České republiky a také Slovenska, což je o to důležitější, že Velká Morava kdysi přijala křesťanství z východu a slavný Sázavský klášter v Čechách byl ve střední Evropě hlavním centrem staroslověnské liturgie.

Původní italská encyklopedie tak byla obohacena o více než pět set dalších hesel. Redakci českého vydání slovníku a dodatků měl na starosti Pavel Ambros, profesor na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Překlad byl pečlivě konzultován s mnoha odborníky, takže dílo bude důležité i z hlediska termínů a pojmů, které nejsou u nás zcela ustáleny.