Vyplývá to z přehledů sledovanosti, které zveřejnila Česká televize. Seriál více sledují ženy, seriál si vybírá 71 % z nich, zatímco podíl mužů je jen 64 procent.

Nejmenší zájem mají o seriál nejmladší diváci ve věkové skupině 15 - 24 let. Nemocnici si nejčastěji vybírají lidé mezi 25 - 34 lety, 76  z nich upřednostňuje právě tento pořad. Na seriál se sice dívá hodně seniorů, protože však tato skupina tráví nejvíce času u obrazovek, podíl seniorů, kteří si vybírají Nemocnici je druhý nejnižší - činí jen 63 procent.

Překvapivě zájem o nemocnici roste s úrovní dosaženého vzdělání, 81 % z lidí s vysokou školou u televizorů se dívá na seriál, zatímco z lidí se základním vzděláním Nemocnici upřednostňuje jen 56 procent.

Nejmenší zájem o seriál je z malých měst s počtem obyvatel mezi 5 až 20 tisíci, největší naopak v městech s více než sto tisíci obyvateli.