Knihovna si od nápadu slibuje i nezanedbatelný finanční přínos pro digitalizaci starých vzácných textů.

"V případě severoafrické země by knihovna ráda zahájila spolupráci s Národní knihovnou Alžírska," upřesnil plány ředitel Národní knihovny Tomáš Böhm, který je v čele této instituce od začátku ledna.

Projekt Manuscriptorium

Národní knihovna ČR má ve svých sbírkách více než dvě stě arabských rukopisů, z nichž část je už zrestaurována, digitalizována a zpřístupněna v rámci projektu Manuscriptorium. Další část na digitalizaci teprve čeká. Knihovna chce také nabídnout alžírským odborníkům možnost stáží.

"Chtěli bychom tím alžírským kolegům pomoci při studiu jejich historie a kultury, neboť značná část alžírských rukopisných památek se nachází z historických důvodů mimo jejich zemi," uvedl Böhm.

"Od této spolupráce si slibujeme výrazné posílení znalosti a povědomosti o našich sbírkách ve světě, neboť některé z nich jsou skutečně unikátní," doplnil ředitel knihovny. V případě Íránu jde podle Böhma především o pomoc s digitalizací a zpřístupněním perských rukopisů.

"My máme perské svazky, partner na druhé straně má zájem a peníze. Představa, že svazky zpřístupníme a na oplátku dostaneme příspěvek na digitalizaci, mě docela láká," řekl dále Böhm.

Každý dokument je unikum

Ve věci finanční náročnosti je podle ředitele zatím obtížné cokoli sdělit, neboť každý dokument je unikátní. Šlo by zřejmě o statisíce korun. Projekt digitalizace orientálních spisů by byl prý pro knihovnu bez zahraniční finanční spolupráce obtížně proveditelný. Pokračování v digitalizaci vzácného knižního fondu Národní knihovny si dal Böhm jako jeden ze svých cílů ve funkci.