Výstava, která vzbudila tehdy ohlas v celé Evropě, představila především Picassovy kubistické obrazy i jeho první pokusy koketování se surrealismem. „Je zajímavé, že malíř si v té době cenil mnohem méně svých obrazů z tzv. modrého a růžového období. O to více se snažil hlásit k novému nastupujícímu směru, kterým byl surrealismus,“ píše se v prezentaci výstavy.

Návštěvník může zhlédnout též raná díla či slavný portrét Picassovy lásky Marie-Therese Walterové. K vidění jsou i fotografie samotného mistra, stejně jako dobové výstřižky z tisku, či dokonce záznamy o prodeji obrazů.

Výstava probíhající po celý leden se také snaží pomocí archivních materiálů doložit, jaký vliv měla na světové přijetí velkého umělce 20. století právě tato expozice z doby před osmasedmdesáti lety.