Přidělené dotace do výše 200 tisíc korun však ještě musí schválit městská rada, od 200 tisíc nahoru už městské zastupitelstvo. Členové výboru nicméně odložili projednávání čtyřletých grantů, které jsou udělovány na rok 2012 a dál.

„Cítím tam určité spory, a tak bych byl rád, kdybychom rozhodnutí o víceletých grantech odložili až na další jednání výboru,“ řekl k tomu zastupitel Václav Novotný (TOP 09). Jedním z těch, kteří žádali o čtyřletý grant, byl i provozovatel Divadla Bez zábradlí herec Karel Heřmánek.

Grantová komise jeho žádost nedoporučila, místo toho mu přidělila jednoletý grant ve výši 3,5 miliónu korun. Heřmánek se tím podle svých slov dostává do kritické situace.
Přítomní zástupci grantové komise, která jednotlivé projekty hodnotí a doporučuje přidělení peněz, zase argumentovali tím, že je potřeba podpořit také nové subjekty na divadelní scéně a že výše prostředků je rok od roku nižší, a pro divadla zvlášť.

Systém se příliš měnit nedá

Zástupci magistrátní opozice se také vyslovovali pro vytvoření jasné kulturní koncepce města, co tedy vlastně Praha chce podporovat a co už ne.

„Letos jsme vlastně v situaci, kdy byl materiál ke grantům připraven ještě minulým vedením radnice. Protože jde ale o bytí či nebytí některých kulturních subjektů, jednoleté granty chceme schválit. Pro příští rok by ovšem měla již být schválena jasná koncepce kulturní politiky města,“ prohlásil zastupitel Jiří Liška (TOP 09).

„Systém udělování grantů ovšem příliš měnit nelze, neboť by to znamenalo nové kolo jednání v Bruselu,“ dodal předseda kulturního výboru Ondřej Pecha (ODS).
Podle radního pro kulturu Lukáše Kauckého (ČSSD) je příprava kulturní koncepce města momentálně ve stadiu diskusí a návrhů, do konce března by měl být znám seznam priorit, které by město chtělo realizovat.