"Vybavení provozovny závažným způsobem porušuje požárně-bezpečnostní předpisy, je hygienicky nevyhovující a navíc byly v uvedených prostorech provedeny stavební úpravy, jež jsou v zásadním rozporu s kolaudačním rozhodnutím," uvedla Blažková. Stavební úřad, hygienici a hasiči si podle ní vyžádali kompletní stavební dokumentaci.

Na klub si prý opakovaně stěžovali lidé z okolí. "Stavební úřad vyzval provozovatele, aby uvedl vše do stavu, který bude odpovídat předpisům vztahujícím se na tento druh podnikání. Bude také muset požádat o nové stavební povolení," doplnila Blažková.