Formuloval ministr při vašem jmenování nějaké konkrétní úkoly?

Neřekl bych, že došlo k formulacím přesných konkrétních úkolů. Bavili jsme se o tom, co je třeba udělat v první řadě. Je to prověření stávajících investičních akcí, ať je to revitalizace Klementina, nebo výstavba centrálního depozitáře v Hostivaři.

Jakým způsobem je chcete prověřit?

Rád bych se podíval na výběrová řízení, na uskutečněnou realizaci, na plánované etapy výstavby, zda vyhovují jak potřebám knihovny, tak řekl bych návštěvníkům a čtenářům.

Znamená to, že nechystáte nějakou vnější revizi?

Ne. Audit tady proběhl, byl zadán ministerstvem kultury. S jeho výsledky jsem zběžně seznámen a kroky, které hodlám udělat, budou z nálezů vycházet. Ukázal různá pochybení, například při výběrových řízeních. Nejsou taková, která by výrazně vybočovala z nálezů při obdobných auditech v jiných příspěvkových organizacích.

Každý, kdo se zeptal vašeho předchůdce, tak ví, že revitalizace má pět etap, rozpočet je pevně stanoven, navíc z vládní rozpočtové kapitoly. Neznamená to, že ho chcete změnit, respektive navrhnout třeba desetiprocentní snížení investičních prostředků?

Pokud se při prověření plánovaných etap ukáže, že finanční prostředky, které jsou vyčleněny, jsou ve vyšší úrovni, než je potřeba, je možné, že dojde ke snížení.

Podle předsedkyně odborové organizace NK Anny Machové je problém se sníženými prostředky od MK zajistit stávající chod, například služby v jednotlivých studovnách, protože byly vypovězeny smlouvy na dobu určitou. Jak budete situaci řešit?

Zrovna dnes jsem to zjišťoval. Jsou návrhy jak ji řešit, aby nebyl narušen chod. Rád bych je probral se zástupci odborů, s nimi jsem ještě nehovořil.

A co Kaplického knihovna?

To není otázka na pořadu dne, protože na ni nejsou ani prostředky ani čas. Nyní musíme řešit potřebu uskladnění stále rostoucích fondů.