Cena Jiřího Theinera bude předána 13. května ve 14 hodin v Autorském sále Průmyslového paláce pražského Výstaviště v Holešovicích. Kandidáty na ocenění mohou navrhovat nakladatelé, knihovníci, univerzitní pracovníci a instituce a média zabývající se literaturou a knižní kulturou.

Nominace musí obsahovat plné jméno navrhované osoby, respektive název instituce, včetně kontaktu na nominovaného a zdůvodnění zásluh. Nominační formulář lze nalézt na webových stránkách Světa knihy.

Cena je spojena s finanční prémií 1000 liber (téměř 30 000 korun). Z navržených jmen a názvů vítěze vybere pětičlenná komise jmenovaná společností Svět knihy, s.r.o. Stálým a čestným členem komise je syn Jiřího Theinera a donátor finanční prémie Pavel Theiner. Předsedkyní komise je vědecká pracovnice Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR Lenka Jungmannová.

Překladatel, který propagoval českou literaturu

Jiří Theiner se narodil v Kolíně 4. listopadu 1926. Od roku 1938 do roku 1945 žil s rodiči ve Velké Británii. Po válce nastoupil v Praze do anglické sekce Československé tiskové kanceláře (ČTK). Po roce 1948 přišel o místo a musel nastoupit do slezských uhelných dolů k útvaru PTP (Pomocné technické prapory). Poté pracoval jako překladatel, v roce 1968 odešel do Británie. Zemřel v červenci 1988.

Theiner ve Velké Británii propagoval českou literaturu. Překládal mimo jiné knihy Ivana Klímy, Ludvíka Vaculíka a Václava Havla.