OSA, který zastupuje nositele autorských práv k hudebním dílům, uvedl, že poplatky zvýšit musí.

"Představenstvo APK vyzývá provozovatele kin, aby nepřistupovali na jednostranný diktát OSA. V současné době OSA svévolně, bez souhlasu APK a v rozporu s autorským zákonem, rozesílá nové smlouvy na rok 2011 s razantně a neoprávněně zvýšenou sazbou autorských odměn," uvedla předsedkyně APK Magdalena Sokolová v prohlášení, které bylo zveřejněno na internetových stránkách asociace.

APK považuje postup OSA za zneužití dominantního postavení, na což pamatuje zákon o ochraně hospodářské soutěže. "Jednostranným vynucováním nepřiměřených autorských odměn OSA porušuje, kromě pravidel hospodářské soutěže, rovněž příslušná ustanovení autorského zákona a občanského zákoníku," upozornila Sokolová, podle které by provozovatelé kin nové smlouvy na příští rok neměli podepisovat a raději mají vyčkat na dojednané podmínky.

OSA se proti nařčení ze zneužívání dominantního postavení ohradil. Svaz zdůraznil, že s APK jedná o změně sazeb už několik let. Důvodem jejich zvýšení jsou podle OSA velmi nízké sazby autorských odměn v Česku v porovnání s evropskou praxí. "Sazby autorských odměn aplikované v zahraničí výrazně převyšují sazbu OSA," uvedl svaz.

Autorský svaz tvrdí, že kvůli iniciativám Evropské komise je "pod stále větším tlakem velkých nositelů práv, zejména pak k anglo-americkému repertoáru". "Za dané situace si nemůžeme dovolit ignorovat požadavky domácích a zejména zahraničních autorů, aby se sazba OSA dostala alespoň na úroveň odpovídající evropskému průměru," dodává OSA.

OSA loni zvýšil celkové příjmy meziročně o 44,5 miliónu korun z 813,2 miliónu korun v roce 2008 na rekordních 857,7 miliónu korun. Vyšší výnosy měl svaz hlavně díky nárůstu inkasa za televizory a rozhlasové přístroje v ubytovacích zařízeních a z televizního vysílání, kabelových přenosů a internetu.