Rok 2004 jich přinese 60 v čele s A. Dvořákem, B. Smetanou a L. Janáčkem. Projekt nabídne v České republice kolem 700 akcí, z toho 160 velkých festivalů a cyklů, i 20 tématických výstav.

"Naše ministerstvo s podporou vlády financuje projekt 105 milióny Kč," řekl v úterý na oficiálním představení projektu náměstek ministra kultury Zdeněk Novák. "Chtěl bych zdůraznit, že finanční podpora se ale netýká je krátkodobých akcí a výstav, ale třeba i rekonstrukce expozice hudebních nástrojů Muzea české hudby, které bude příští rok konečně znovu otevřeno na Malé Straně."

"Hlavně budou během roku uvedena i díla málo hraná či zapomenutá," uvedla koordinátorka projektu Lenka Dohnalová.Podle ní iniciativa přišla zezdola od umělců samotných a ne od ministerstva, které ji jen zastřešilo. . 

"Zapojí se i 19 Českých center v zahraničí, včetně nejnovějšího v Madridu," oznámil na prezentaci i ředitel Správy Českých center Jan Bondy.