První díl zamýšlené edice je monotematicky zaměřen výhradně na tvorbu v ABC vycházející od jeho prvního čísla (1957) až po rok 1989. Autoři chtějí encyklopedií upozornit na to, že v letech komunistických vznikaly nejen ty komiksy, které by byly poplatné režimu.

„Když se podíváte do některých odborných publikací, tak se tohle období označuje za komiksu nepřející. Já bych řekl, že jim doba ne úplně přála, komiks byl považován spíš za jakýsi druh pokleslého umění. Ale i tak dokázali komiksoví autoři vytvořit dílo, na které se dodnes vzpomíná,“ říká Pavelka.

Pavelka s Ládkem si dali tu práci, že každý jeden komiks nejen popsali po obsahové stránce, představili autory a doplnili obrazovou částí, ale dohledali i jeho umístění v časopise. Čtenáři se tak seznámí jak s českými obrázkovými příběhy, tak i s materiály přebíranými z Francie, Maďarska, Polska nebo tehdejší Jugoslávie.

Komiksy v ABC byly podle Pavelky „své“: „Byly výjimečné tím, že se jim ABC plánovaně věnovalo. Bylo tam sci-fi, přírodovědná a klubová tematika. Nedá se říct, jestli byly dobré nebo špatné. Dokázaly ovšem obsáhnout velké spektrum čtenářů.“

Autoři zařadili také reprint příběhu Přerušený souboj, značný prostor dostala novinka Posel od Jana Paula, který se v šedesátých letech proslavil jako devítiletý autor komiksů.

Posla namaloval prsty, ostatně jako všechny své obrazy z posledních let. „Podstatou tohoto příběhu je téma, které mě dlouhodobě zajímá, a to, že jsme vlastně prach a v prach se taky obrátíme. Posel vypráví o namyšleném týpkovi, který potká starce. Dívá se na něj pohrdlivě a ono se ukáže, že je to Smrt,“ vysvětluje Paul.

Celkové hodnocení: 70 %