Podle Baumruka návrh představuje v rámci restrukturalizace ČT krok správným směrem. "Jsou v něm zahrnuty výrazně vyšší investice jednak do technologií, jednak do programu (než letos)," uvedl Baumruk.

Rozpočet počítá se zhruba 500 milióny korun výnosu z reklamy. Ty ovšem Česká televize nemůže až do ukončení digitalizace vysílání využít na svůj provoz. Z výnosů z reklamy tak půjde například 150 miliónů do fondu kinematografie a 15 miliónů Českému telekomunikačnímu úřadu právě na digitalizaci. Část prostředků také půjde na digitalizaci televizního archivu.

Jednání o rozpočtu má Rada ČT na programu 12. ledna.