Ostravská výstava o Janu Lucemburském, která potrvá do 31. března 2011, mimo jiné bilancuje raně lucemburské sochařství a malířství 14. století a představí i atraktivní díla z oboru zlatnictví a uměleckého řemesla, kde diváci objeví mj. unikáty zapůjčené z dómské pokladnice v Cáchách a z chrámu San Marco v Benátkách.

Vystavena je tvorba řezbáře Mistra Michelské madony, vzácné rukopisy iluminátorů ve službách Elišky Rejčky, zastoupeny jsou i četné kamenické fragmenty a transfery gotických fresek. Poprvé bude v ucelené kolekci prezentována moravská a slezská náhrobní plastika 14. století. Historickoarcheologická část výstavy je věnovaná především středověké Ostravě v souvislostech dějin Moravy a Slezska.