Gombár je posedlý archetypálními odkazy. Tlumočí je současníkům – zpovrchnělým a individualizovaným až k odcizení. Proto se v Martinu a ve Zlíně pustil do Fausta, ať už z pera Goetha nebo Bulgakova, ztroskotal na Horáčkově a Hapkově Kudykamovi a pokouší se už podruhé rozkrýt složité vrstvy monumentu Tankreda Dorsta.

Lidé na cestě k zmaru

Ve Zrození vyslovil s autorem jiskřičku naděje ve víře v toleranci a schopnost domluvit se navzdory svárům a posedlosti ideami světovlády. Zvolil jiný archetyp: artušovské legendy o rytířích kulatého stolu.

V Grálu nám i sobě víru v možnost polepšení bere. Spějeme k záhubě, a je lhostejné, přijde-li zítra nebo za tisíc let. Jakákoli idea, která má lidi spojovat, mění se brzy v protiklad. Pochybovači, popírači přemýšlení i jeho otevření nepřátelé vedou bližní nejprve proti národům, potom proti spolubojovníkům, a nakonec proti sobě samým. Hledání Boha, a tuto možnost připouští i vykladač Gombár, se v historii vždy mění v nalezení Ďábla. V recenzní glose není místo dovodit takové tvrzení příklady.

Ostatně stačí přece příběh Artuše, Ginevry, Lancelota, Mordreda, Gawaina, Ectora, Garetha, Galahada, Parzivala, Hanny – a těch nad nimi: Merlina, Ďábla, Smrti.

Grál vyšel autorskému týmu ještě koncízněji, vyjasněněji než Zrození. Osudy jsou vysochány o to naléhavěji. Varovně, i když všichni víme, jak jsme nepoučitelní. Koho v hereckém týmu vyzvednout, a nepominout ostatní?! Určitě Csongora Kassaie v titulní roli a všudepřítomnou, mlčenlivou Smrt choreografky inscenace Lindy Fernandez Saezové. Rozporuplného, odpouštějícího i nesmiřitelného Artuše Kamila Halbicha a jeho zrazující a milující Ginevru Petry Hřebíčkové.

Ďábel v pusté zemi

S rytířskou noblesou zvládly Lancelota z Jezera Kristýna Frejová a Mordreda Zuzana Onufráková. Ušlechtilostí září Sir Gawain Tomáše Pavelky. Do celku jako do velkolepé mozaiky zapadají Stanislav Šárský (Sir Ector), Réka Derzsiová (Hanna), Robert Jašków (Ďábel), Patrik Děrgel (Parzival)…

Dodo Gombár ve stopách Petra Scherhaufera, Vladimíra Morávka nebo hamburského Schlachten! (Do krve!) chystá několikrát i uvedení obou částí Merlina v jediném dni.

Švandovo divadlo na Smíchově - Tankred Dorst (spolupráce Ursula Ehlerová): Merlin: Grál. Přeložil Vladimír Tomeš. Režie Dodo Gombár, dramaturgie Martina Kinská, scéna a kostýmy Eva Jiřikovská, hudba Roman Holý, pohybová spolupráce Linda Fernandez Saezová. Premiéra 11. prosince.

Celkové hodnocení: 90 %