Orchestr bude dirigovat Oliver Dohnányi, zazpívají sólisté Anda-Louise Bogza, Christina Vasileva a Svatopluk Sem. V programu zaznějí árie z Wagnerových oper a z děl italských klasiků. „Budou to vesměs árie a předehry z oper, které Neumann v Praze uváděl,“ řekl Dohnányi, ředitel SOP.

Finanční krize

Vedení opery také oznámilo, že kvůli redukci finančních příspěvků od MK na rok 2011 bude přesunuta premiéra dvou aktovek (Sedlák kavalír, Komedianti) z června 2011 do další sezóny.

V současné době se odkládají další představení Wagnerova Tristana a Isoldy rovněž z finančních důvodů. Státní opera se musí vyrovnat se sedmimiliónovým schodkem v letošním rozpočtu.

„Ten vznikl nepřiměřenými náklady minulého vedení na dvě inscenace – Massenetova Dona Quichotta a Wagnerovu operu Tristan a Isolda,“ tvrdí Dohnányi.