Dopis byl zaslán též předsedům SněmovnySenátu a jejich místopředsedům, obdržel ho i ministr kultury Jiří Besser. Signatáři žádají politiky o schůzku.

ČT na výzvu umělců reagovala stanoviskem, v němž uvádí, že sice má své problémy, ale nenachází se v „katastrofálním“ stavu, její program „není tristní“ a neplatí, že se vymkla kontrole.

Otevřený dopis považuje televize za útok na ni v době, kdy vrcholí restrukturalizace, jejímž cílem je oddělit dramaturgii vysílacích okruhů od dramaturgie pořadů a zamezit, aby osobní vztahy tvůrců a programových pracovníků rozhodovaly o výrobě a vysílání pořadů a o honorářích za ně.

Otevřený dopis tvůrců podepsal například spisovatel Ludvík Vaculík, scenárista Zdeněk Svěrák, režiséři a režisérky Helena Třeštíková, Olga Sommerová, Fero Fenič, Juraj Herz, Břetislav Rychlík či Jiří Krejčík nebo hudebníci Vladimír Merta a Jiří Dědeček.