"Něco z loňských projektů se uskutečnilo, je však pravda, že všechny přísliby se nenaplnily," řekla Dana Kalinová, ředitelka společnosti Svazu českých knihkupců a nakladatelů Svět knihy. Slibně kupříkladu vypadal zájem jednoho z velkých ruských nakladatelství o české tituly, ale pak se věc zadrhla. Nicméně dvířka do podvědomí ruského čtenáře už byla podle Kalinové pootevřena a například momentálně se tiskne v ruštině kniha Františka Kožíka Fanfáry pro krále a chystá se vydání Otokara Březiny. Celkově však průnik na ruský trh zůstává pro české autory "během po dlouhé trati".

I populární francouzský spisovatel detektivek Jean-Christophe Grangé, který je českému čtenáři znám například knihou Purpurové řeky, soudí, že ve výhodě jsou autoři píšící v angličtině. "Je samozřejmě jasné, že v thrillerech a detektivních příbězích jsou autoři z anglosaského prostředí nesmírně silní a mají v této části trhu bezmála monopol. Ale sám si nemůžu stěžovat, podařilo se mi prorazit, a tak věřím, že dobrá knížka si dobrou pozici vždy vydobude," řekl.

Spíše skepticky Grangé hledí na možnost, že by v současnosti mohl některý východoevropský autor prorazit na Západě tak, jak se svého času podařilo Milanu Kunderovi. "Paradox spočívá v tom, že za studené války představovali spisovatelé z východní Evropy lákavou exotiku a jejich díla obklopovala aureola boje s utlačovateli svobody slova, a to zvyšovalo zvědavost čtenářů. To se dnes týká čínských autorů. V podmínkách svobody, kdy politika už není tématem, úspěch vyžaduje čirý talent a schopnost vyprávět příběhy," usoudil.

Veletrh non/fiction, který potrvá do 5. prosince, před 12 lety začínal jako přehlídka skromné produkce nezávislých ruských nakladatelství. Mezitím se přeměnil ve společenský fenomén s desetitisíci návštěvníky a množstvím doprovodných akcí. Úspěch až budí u kritiků obavy z rozmělnění původní myšlenky pomáhat "chytré literatuře", která prý ve světě nemá obdobu.

Organizátoři si letos předsevzali například odstraňovat "zácpy" na knižním trhu, vyplývajícím z pohlcování menších nakladatelství většími, nabídkou dosud neprodaných prvních vydání děl autorů, o jejichž další díla zápolí hlavní hráči na trhu. Novinkou veletrhu je i "kulinární sekce", provázená ukázkami vaření podle kuchařek.