ČRo klesl podíl posluchačů na rozhlasovém trhu během uplynulých deseti let o více než deset procentních bodů a dnes činí 19,2 procent. Co chce ČRO proti tomu dělat? Hodlá vyprofilovat jednotlivé stanice, zefektivnit zpravodajství zejména ve večerních časech, chystá se na vysílání v mobilech a navázat užší spolupráci s komerčními rozhlasy.

„ČRo ne zcela adekvátně reagoval na společenské změny,“ uvedl velmi kriticky Duhan.
Hospodaření rozhlasu bylo za letošní tři čtvrtletí sice ziskové, zisk činil 207 miliónů korun, ale v příštím roce se očekává pokles při výběru rozhlasových poplatků i příjmů z reklamy. ČRo již proto započal pracovat v úsporném režimu.