Návrat k pojetí Dostojevského je patrný z krátké charakteristiky titulu: „Debut hodný Dostojevského anebo možná jenom Sen. Jeden z nejdelších snů, jakého jest bytost lidská schopna – (Tohle bude ještě šílenější než vykládal Ivan...).“

Jestliže v Dostojevského inscenacích se pokoušel Morávek přiblížit devatenácté století, v Bulgakovovi pak šílený věk dvacátý.

Morávek ovšem posunul ohnisko ze vztahu Mistra a Markétky na vztah Markétky a Maestra, tedy ďábla Wolanda, který zavítá do Moskvy, aby tam nastolil spravedlnost. Markétku ztvární podle alternací Marina Krátká nebo Andrea Buršová, Wolanda Jan Kolařík, Korovjeva Milan Holenda, Kocoura Jiří Kniha a Mistra Michal Dalecký.