„Když se na mne obracejí lidé, abych jim pomohl s tím, jaké umění si mají koupit, vždy jim říkám: ,Pořiďte si to, co se vám opravdu líbí. Možná po jistém čase spolužití s obrazy se vám to, co jste si koupili, nebude líbit a vyměníte to za něco jiného, co vám bude víc vyhovovat.‘ Člověk vždycky po čase pronikne hlouběji do podstaty věci, a tedy i výtvarného umění,“ končil Knížák svoji hodinovou procházku po výstavě. Sklidil zasloužený potlesk více než sedmdesáti posluchačů.

Před přednáškou byli všichni upozorněni, aby si vypnuli mobily. Jediný, kdo to zapomněl, byl sám průvodce Milan Knížák.

FOTO: Peter Kováč, Právo

FOTO: Peter Kováč, Právo