Kritéria podmiňující přidělení odměny sice ČT splnila, ale usnesení ke zprávě, které konstatuje, že ukazatele byly splněny, rada při hlasování potřebným počtem neschválila.

Mezi tato kritéria patří cash flow, sledovanost či spokojenost s programem.

Pro usnesení zvedlo ruce šest radních. Proti nebyl nikdo, pět členů se zdrželo, jeden nehlasoval vůbec a dva členové nebyli na jednání přítomni.

Na dotaz Práva, jak bude personální oddělení postupovat dále vůči výplatě Janečkovi, reagoval šéf personalistiky ČT Jan Mrzena obezřetně: „Neumím na to nyní odpovědět, vznikla pracovně právní situace a problém, na jehož řešení si musíme vzít právníka.“

Selhal prý kvůli dovoleným v době důležitých jednání

Hlasování předcházela dlouhá a ostrá diskuse radních týkajících se kritérií a vyplácení odměn Janečkovi v plné výši. Radní připomněli, že Janeček podle nich selhal při komunikaci s veřejností o veřejných zakázkách ČT nebo jeho nepřítomností kvůli zahraničním dovoleným na důležitých jednáních.

V diskusi padla i vzájemná invektiva, která naznačují, že rada již není zdaleka tak jednotná vůči jednání managementu televize, jako byla ještě před rokem. Radní Helena Fibingerová například vytkla kolegovi Janu Prokešovi, že „každý z nás by měl mít schopnost postřehnout míru vlastní trapnosti. Tu já teda mám," uvedla Fibingerová.