Pojem art burt, který bývá česky překládán jako „umění v surovém stavu“, vymyslel v roce 1945 francouzský výtvarník Jean Dubuffet jako označení pro tvorbu duševně nemocných diletantů, u nichž se projevil nebývalý výtvarný talent. Jejich nevšední kresby a malby uhranuly i surrealisty, sám André Breton je s velkým zájmem sbíral.

Promítání o art brut bude následováno simultánně tlumočenou diskusí za přítomnosti režiséra Bruna Decharma, tvůrce Zdeňka Koška a teoretiků Manuela Anceau a Barbary Šafářové. S díly významných umělců evropského art brut se můžeme setkat i na pražských výstavách od 17. do 20. listopadu v rámci takzvaného Normálního festivalu věnovaného tvůrcům s mentálním handicapem. Polský institut nabízí tvorbu Justyny Matysiakové a Rakouské kulturní centrum Josefa Hofera.