Marceauova La Nouvelle Compagnie de Mimodrame (Nová pantomimická společnost) se představila v nejjasnějším světle. Zatímco v první části večera si diváci mohli vychutnat Marcelovo minuciózní a do detailů přesné umění, jež spolu s naším Ladislavem Fialkou završilo vývoj světové pantomimy v tradičním bílém líčení tváře, ve druhé pak v úchvatných fantaziích vystoupil Mistr v několika povídkách se svými žáky.

Excelentní Fantastické povídky

Stvoření světa, Ruce, Veřejné sady, Výrobce masek, Bip krotitelem, pouličním muzikantem, Bip páchá sebevraždu, to všechno jsou fantazijní, srozumitelné, impresívní příběhy o slabostech, osudech. Člověk v nich se pohybuje tiše, občas s dokonale souznícím podkresem barokních sonát nebo jejich motivů. A Marcel Marceau, mistr detailů a vyjádření myšlenky pohybem a tváří, se s nimi ztotožňuje. Přímo před zraky diváků se ohlíží za "ismy" dvacátého století, zhmotněnými úchvatnou poezií na jevišti.

V povídkách druhé části - Toulavý mnich, Maškarní plesTygr - se jeho přesné sólové detaily rozvíjejí do stejně jímavých, posmutnělých fantazií celé jeho kompanie. Jejich výrazem je stále dominující imprese, výsledkem pak dokonalé jevištní obrazy, jež mistr sám nazývá "obecnou alegorií současného světa".

Zisk na úkor zážitku

Ani se nechce věřit, že první vystoupení žijící legendy světové pantomimy se datují rokem 1944. Marceau představuje jeden z uměleckých fenoménů dvacátého století, a v úterý na workshopu pro studenty převzal zcela zasloužené zlatou medaili Akademie múzických umění. Škoda jen, že pořadatelé jeho vystoupení mysleli spíš na zisk než na možnosti, odkud a jak je možné pantomimu bez velkoplošné obrazovky sledovat. Zážitek diváků od desáté řady i na bocích velkého sálu sjezdového paláce musel být značně pošramocený...

Marcel Marceau et la Nouvelle Compagnie de Mimodrame Marcel Marceau 

Les Contes Fantastiques (Fantastické povídky). Námět a režie Marcel Marceau. Vystoupili Marcel Marceau a Gyiögyi Biro, Sara Mangano, Elena Serra, Pierre-Yves Massip, Alexander Neander, Julien Grange, Maxime Nourissat.