Soutěžní kategorie jsou rozděleny na sekce: Opus bonum uvede tematicky objevné světové dokumenty, Mezi moři se soustředí na nejkvalitnější díla zemí střední a východní Evropy, Česká radost zpřehlední nejnovější domácí tvorbu a sekce Fascinace obsáhne experimenty.

Nejstarší sekcí je klání domácích autorů. Letos do ní byly zařazeny kupř. snímky Vše pro dobro světa a Nošovic! režiséra Víta Klusáka a Nesvatbov Eriky Hníkové. Uvedeno bude i pokračování projektu, který po zesnulém Pavlu Kouteckém převzal Jan Šikl.