Zástupci Národní galerie (NG) v pondělí v pražském Šternberském paláci odhalili dva mimořádné obrazy, které budou na výstavě rovněž k vidění – olejomalby Hra o jablko a Podobizna mladého muže.

Zajímavostí je, že obraz Hra o jablko (Děti pojídající jablka a zápasící o ně) byl původně připisován jinému autorovi. Až v roce 2000 jej jako Škrétovo dílo označil historik umění Jaromír Neumann.

Druhý z uvedených obrazů není počinem Karla Škréty, nýbrž některého jeho malířského současníka. Pravděpodobně zachycuje mladého Ferdinanda Eusebia Miseroniho, podle kurátorů muže, který se objevuje na Škrétově slavné Podobizně řezače drahokamů Dionysia Miseroniho a jeho rodiny z pražské NG.

Oba prezentované oleje, zapůjčené ze zahraničí, budou vystaveny bez původních masivních rámů. Podle vedoucího restaurátorů NG Petra Kuthana z nich byly vyjmuty, protože jim hrozilo poškození.