Parta restaurátorů a stěhováků z galerie v pátek krátce před 18. hodinou opustila zámek. Pět pláten je již zcela svinutých a namotaných na transportní buben. S odstraňováním šestého pracovníci galerie začali, ale nedokončili jej.

 

Podle Pechy je však ve věci nadřazené nedávné rozhodnutí soudu, který převoz epopeje povolil. Právníci hlavního města také zváží podání trestného oznámení na krumlovskou radnici. Krumlov už manipulaci jednou zakázal a kraj jeho rozhodnutí zrušil.

"Respektujeme rozhodnutí soudu, nerespektujeme rozhodnutí Moravského Krumlova," uvedl Pecha.

"Je otázka, jestli městský úřad dojde tak daleko, aby použil násilí a městskou policií vynucoval své rozhodnutí," prohlásil právník města Prahy Roman Felix.

Koucký na policii podal trestní oznámení za spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí, kterého se mají dopouštět lidé pokračující v balení Slovanské epopeje. Policie přizve státního zástupce, aby s ním konzultovala další kroky. Podle Kouckého není možné, aby rozhodnutí znojemského soudu bylo použito na následně vydané rozhodnutí městského úřadu. „Pokud bude pokračovat balení pláten, nechám je zajistit jako důkaz,“ uvedl Koucký.

Městký úřad odpoledne rozhoduje, zda rozhodne o návrhu na zajištění nebo odebrání věci, který Koutský podal. Opírá se o posudek, že balením pláten může dojít k jejich poškození.

Maraton vyjádření

Do sporu se vložil i jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD) a obě strany se během pátku střídaly ve svolávání tiskových konferencí a popisu situace ze svého pohledu.

Podle Haška v této věci nejde o nacionalistický problém Moravy a Prahy. „Jde o střet Morava versus arogantní vedení hlavního města Prahy, jmenovitě a zvlášť po dnešní tiskové konferenci pana radního pro kulturu Ondřeje Pechu,“ řekl hejtman.

Koucký uvedl: „Pokud hrozí škoda, a máme posudek že hrozí, budu trvat na tom, aby městský úřad zajistil epopej jako důkaz. To znamená, že Praha nebude smět nikam zasahovat.“

Prostor na nádvoří zámku se mezitím vytýčuje páskou. Na místo měl přijet jeřáb, městští policisté mu v tom ale zabránili, protože vozy nad 12 tun do centra nesmí.


Starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý v zámku, kde probíhá balení epopeje.

Starosta Moravského Krumlova Jaroslav Mokrý v zámku, kde probíhá balení epopeje.

FOTO: Václav Šálek, ČTK

Zámek je obklopen republikovou policií, brána je zamčená, dostanou se za ni jen lidé, které označí starosta Jaroslav Mokrý jakožto zástupce pronajímatele zámku.

Trestný čin maření úředního rozhodnutí

Mokrý poté, co zjistil, že radní Pecha uvedl, že Praha bude pokračovat v balení, řekl, že nechápe jeho přístup a že je přesvědčen, že je jeho rozhodnutí až příliš odvážné a on sám by se do něčeho podobného nepustil.

Dodal, že to rozhodnutí městského úřadu bylo doručeno přesně v 8:30 příslušným lidem v Praze a že v dnešní době, kdy existují telefony, měli vydat pokyn na zastavení balení obrazů. Restaurátor Tomáš Berger se v případě, že po čase 8:30 pokračuje v balení, dopouští minimálně pokusu o trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí či je tento čin snad ve stadiu dokonání.

Jihomoravský hejtman Michal Hašek (ČSSD) uvedl, že jde o bezprecedentní porušování zákonů. "Praha ukazuje, že se z rozhodnutí řídí jen tím, co se jí hodí," řekl.

„Jako poslanec požádám Sněmovnu, aby mě v této věci zbavila imunity. Rád budu na policii vypovídat, protože narozdíl od pana Pechy my na Moravě dodržujeme zákony. Bude velmi zajímavé, jakým výsledkem pak skončí policejní šetření,“ řekl hejtman.

Stěhování svým středečním rozhodnutím ale umožnili lidé z jeho úřadu, když původní zákaz manipulace s dílem zrušili pro nedostatky. [celá zpráva]

Akci již předcházel vleklý spor

V minulosti bylo již předběžné opatření zapovídající manipulaci s dílem vydáno. Opíralo se o argumentaci, podle níž Praha nesplnila vůli tvůrce obrazů Alfonse Muchy a nepostavila pro jeho dílo speciální výstavní pavilon. Tím prý nesplnila podmínky smlouvy, za nichž měla dílo získat a není jeho vlastníkem. Majitel díla byl podle tohoto právního názoru neznámý. Nemělo se s ním manipulovat, dokud nebude určen.

Praha se proti tomuto rozhodnutí odvolala a jihomoravský krajský úřad jí vyhověl. V rozhodnutí Moravského Krumlova našel formální nedostatky, kvůli nimž předběžné opatření zrušil. Rozsudek, který přikazoval vydání díl, ale platil.

Stěhování Slovanské epopeje (ČT 24)

"Zrušil jej a vrátil úřadu k dořešení záležitosti. Aktem zrušení rozhodnutí rozhodně není věc uzavřena," zdůraznil Koucký. V současném návrhu na předběžné opatření žádá za Muchovy potomky zakonzervování nynějšího stavu v expozici až do doby, než bude určen vlastník díla. Muchovi potomci se budou domáhat vydání epopeje v dědickém řízení.

Jedna agentura pracovala pro obě strany

V pátek dopoledne navíc došlo k paradoxní situaci, když si stejnou bezpečnostní agenturu najalo město Moravský Krumlov i Galerie hlavního města Prahy a tyto agentury odmítly pustit na nádvoří starostu Jaroslava Mokrého, který se pozastavil nad tím, že si dovolili bezprecedentní střet zájmů, když střeží jeden objekt pro dva soupeřící subjekty.

:. Klikněte pro otevření animace v novém okně (zdroj: ČTK)