Dopoledne se představila série filmů lidí, jimž jejich ať fyzický nebo mentální hendikep nebrání v tom, aby se stali režiséry, herci i tanečníky, převtělili se do různých rolí a tvořili. Jak řekla v úvodním slově vedoucí katedry produkce FAMO Milica Pechánková, ne všichni začínáme život na stejné startovní čáře, ale tito lidé se snaží doběhnout ty šťastnější s velkým odhodláním, a jak je vidět, i úspěšně.

Pásmo filmů z Česka, ale také Švýcarska a dalších zemí tedy zaujalo nejen odvahou svých tvůrců nepoddat se problému, který je postihl, ale často i hloubkou výpovědi či poetickým ztvárněním tématu.

Mezi diváky tohoto bloku usedly i dívky, klientky Domova sociální péče Petra v Mačkově, které hodnotily filmy a pak udělily výtvarně zajímavé ceny, které samy vyrobily z mnoha pozoruhodných materiálů.

Na programu pátečního podvečera bylo zároveň vystoupení dvou hudebních skupin. Mačkovské kočky je šestice dívek z mačkovského domova, které zpívají (dvojhlasně za doprovodu elektrických varhan nebo harmoniky) lidové písně i moderní hudbu. Druhá skupina, Vega, byla založena v roce 1986 na bázi muziko-terapeutické výchovy a od folkové a populární hudby přešla k rocku. V současné době natáčí své čtvrté CD a její členové již vystupovali mimo jiné jako předskokani skupiny Kryštof.