K oběma jubileím jsou připraveny dvě reprezentativní výstavy a o přízeň diváků se utkají dvě města: Praha a Ostrava. Organizátoři slibují téměř zázraky.

Dům U Kamenného zvonu v centru Prahy nabídne od 4. listopadu 2010 do 6. února 2011 výstavu Královský sňatek Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. Diváci tu detailně poznají především luxusní životní styl Pražanů v první polovině 14. století. Praha se totiž tehdy chtěla vyrovnat Paříži, Londýnu i Římu.

Jezdecká pečeť Jana Lucemburského jako krále českého a lucemburského hraběte, užívaná v r. 1323. (Archiv města Brna)

Jezdecká pečeť Jana Lucemburského jako krále českého a lucemburského hraběte, užívaná v r. 1323. (Archiv města Brna)

FOTO: Repro sborník NG a GHMP

Sám dům U Kamenného zvonu má být hlavním výstavním „exponátem“, včetně prostor s původními malbami a fragmenty originální sochařské výzdoby fasády i interiérů. Tento gotický městský palác s nárožní obytnou věží je některými odborníky považován za součást městské královské rezidence, upravené pro mladé královské manžele Jana Lucemburského a Elišku Přemyslovnu v prvním období po jejich příchodu do Prahy.

Trůn Boží milosti, po stranách postavy sv. Ludmily a neidentifikované světice. Detail miniatury chráněné horským křišťálem, zasazené do jedné ze dvou relikviářových desek tzv. Svatojiřského plenáře.(Strahov, Kanonie premonstrátů, 1. čtvrtina 14. století)

Trůn Boží milosti, po stranách postavy sv. Ludmily a neidentifikované světice. Detail miniatury chráněné horským křišťálem, zasazené do jedné ze dvou relikviářových desek tzv. Svatojiřského plenáře.(Strahov, Kanonie premonstrátů, 1. čtvrtina 14. století)

FOTO: Repro sborník NG a GHMP

Pražská výstava nabídne mimo jiné soubor královských pečetí a zlatnického umění, dá nahlédnout do dobových iluminovaných rukopisů, mezi nimiž bude nejzajímavější obrazová kronika objednaná arcibiskupem trevírským Balduinem Lucemburským, která líčí výpravu Jindřicha VII. do Říma za císařskou korunou. Jindřich VII. byl otcem Jana Lucemburského a dědečkem Karla IV.

Ostravské muzeum 

V Ostravském muzeu bude letos 15. prosince zahájena výstava s trochu podivným názvem Král, který létal, ale jde o původní středověké označení českého panovníka Jana Lucemburského, který neustále cestoval po západní Evropě. Na rozdíl od Prahy budou v Ostravě početnější zahraniční zápůjčky a zřejmě i bohatší vybavení unikátními uměleckými díly. Diváci tu uvidí vše, co v Praze budou možná postrádat.

Pohřební insignie krále Rudolfa Habsburského, zv. Kaše, Praha 1307. Metropolitní kapitula, katedrála sv. Víta, Pražský hrad.

Pohřební insignie krále Rudolfa Habsburského, zv. Kaše, Praha 1307. Metropolitní kapitula, katedrála sv. Víta, Pražský hrad.

FOTO: Repro sborník NG a GHMP

Představeny budou plastiky Mistra Michelské madony, rukopisy Elišky Rejčky, architektonické fragmenty z moravských královských sídel, četné luxusní iluminované kodexy, dokonce předměty ze slavné dómské pokladnice v německých Cáchách.
Poprvé bude v ucelené kolekci zastoupeno moravské a slezské náhrobní sochařství. Ostrava nabídne i jedinečnou kolekci pohřebních královských insignií Přemysla Otakara II. a pohřební korunu krále Rudolfa I. zvaného Kaše.

Polský poklad

K nejcennějším exponátům obou výstav náleží český královský poklad nalezený před dvaadvaceti lety ve Slezské Středě a zapůjčený do Prahy i Ostravy z Polska. Aby nedošlo k hádce, dohodli se organizátoři na zvláštním řešení.

Poklad bude nejprve vystaven v Praze a v den výročí korunovace Jana Lucemburského bude převezen do Ostravy, kde bude k vidění od 8. února až do 31. března, kdy ostravská výstava končí. Pak se poklad vrátí zpět do polské Vratislavi.

Petr z Aspeltu oddává Jana a Elišku před hlavním oltářem císařského dómu ve Špýru. Ilustrovaná kronika Balduina Lucemburského, Koblenz, Landeshauptarchiv, Kodex 1C Nr.1, fol.5

Petr z Aspeltu oddává Jana a Elišku před hlavním oltářem císařského dómu ve Špýru. Ilustrovaná kronika Balduina Lucemburského, Koblenz, Landeshauptarchiv, Kodex 1C Nr.1, fol.5

FOTO: Repro sborník NG a GHMP

Poklad ze Slezské Středy

Český královský poklad byl ve Slezské Středě objeven v roce 1988 při demoličních pracích v centru města ležícího nedaleko polské Vratislavi. Mimo jiné tu byla nalezena koruna pro královnu, velká spona s kamejí, zlaté prsteny, přezky a náramky a čtyři tisíce stříbrných a zlatých mincí. Do Slezské Středy se poklad dostal asi z Prahy jako zástava za půjčku, kterou zprostředkoval některý ze zdejších bohatých židovských obchodníků. Poklad byl zřejmě zazděn v době pronásledování Židů v polovině 14. století, když byla tato komunita obviněna křesťany, že způsobila mor nazývaný „černá smrt“.