Na vyšší sledovanost Talentmanie mohla mít vliv i delší stopáž pořadu, než tomu bylo u jeho konkurenta.

"Česko Slovensko má talent mělo celkový průměrný podíl na trhu 29,88 %. V cílové skupině Dospělí 15+ po odečtení reklamních breaků dokonce 32,99 %. Pořad jednoznačně zaujal mladší cílovou skupinu Dospělí 15–24, kdy byl celkový průměrný share pořadu 42,51 %," dodala mluvčí Primy Jana Kocová.

 

FOTO: ATO, TV Prima, Novinky

"Přineslo to uspokojující výsledky," sdělila Novinkám Michaela Fričová z Novy, která nechtěla podrobněji rozebírat, jestli čísla přesně splnila, či snad překonala očekávání televize.

Talentmania začínala s více než dvojnásobným podílem sledovanosti, ale v průběhu vysílání spíše mírně klesala, zatímco pořad Česko Slovensko má talent mírně stoupal.