Děkujeme čtenářům za zaslané nápady. Ankety nevyjadřují názory redakce. Slouží k zamyšlení a pobavení, nikoliv k vyvolávání nenávisti mezi příznivci či odpůrci různých stylů a interpretů. Výsledek žádné ankety není možno brát za definitivně platný.