Přetrvávají tak pochyby o jejím smyslu, když svému velkému sourozenci, s nímž se navíc v několika dnech překrývá, sotva může konkurovat. Přehlídka sice zahrnuje současnou tvorbu (hlavně českou a slovenskou, včetně filmových škol), ale zaměřuje se hlavně na retrospektivní přehlídky.

Některé zahrnují tak obsáhlá témata (průřez francouzskou kinematografií či ohlédnutí za časy secese, zde zvané Belle Epoque), že každý znalejší divák by si mohl sestavit vlastní výběr.

Vzpomínka na pozapomenuté filmy

Oceníme ovšem, že jsou připomínány také filmy pozapomenuté, vedle idylických průhledů se dočkáme rovněž obrazů drsných a deziluzivních. Za nejdůležitější považuji blok věnovaný polským filmům morálního neklidu. Vyrašily na přelomu 70. a 80. let, neseny vyostřenými pohledy na polskou společnost, kterou devastovala komunistická moc – a po vyhlášení výjimečného stavu (1981) je masivně postihl zákaz.

Jistě, znovu se setkáme s díly Wajdovými, Kieślowského, Zanussiho, ale přesto je škoda, že tu chybí další důležité tituly, zatímco program zaplevelily jiné, v daném kontextu až druhořadé filmy. Jako kdyby rozhodujícím kritériem výběru byla přítomnost příslušných tvůrců.