Tato moderní „reprodukce“ vzácné památky v poměru 1:1 je jedinou svého druhu v Česku. Výjimkou je pouze barokní kopie plátna v benediktýnském klášteře v Broumově na Náchodsku.

Turínské plátno zvané Sindone je lněná textilie dlouhá 436 cm, do které dle tradice bylo krátce po ukřižování zabaleno tělo Ježíše Krista. Na plátně je zřetelný otisk těla muže, který byl před smrtí krutě bičován, hlavu měl zraněnou trny, byl ukřižován na kříži a jehož bok kdosi probodl kopím.

Název plátna je odvozen od italského města, kde je tato relikvie od roku 1578 uchovávána v katedrále sv. Jana Křtitele. Kopie plátna s průvodní dokumentací bude v Muzeu Šumavy vystavena do konce října.