Pozdně gotická malba na pergamenu značných rozměrů, připomínající obrazy Pietera Brueghela, byla vydražena loni v prosinci u londýnské aukční síně Sothebye’s za 17 miliónů korun. O osudu tohoto úvodního listu není mnoho známo: byl druhotně vyříznut z dnes již neznámé chorální knihy a v roce 1920 se ocitl v soukromé vídeňské sbírce. Za devět let byl černobíle reprodukován v odborné literatuře, než se poté objevil po dlouhé době v londýnském aukčním domě.

V kutnohorské zrekonstruované barokní Jezuitské koleji je tato knižní malba vystavena společně s tematickou doprovodnou expozicí, která přibližuje kulturní pozadí doby, kdy vznikla. Najdeme zde sochu Bolestného Krista z roku 1511 v životní velikosti, rozměrný deskový obraz z kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře s motivem Poslední večeře Páně a monstranci ze zaniklého kutnohorského kostela sv. Bartoloměje z období kolem roku 1500.

Iluminaci nechali zástupci Lektorského centra galerie GASK spolu s několika dalšími uměleckými artefakty zpracovat také do reliéfů rozeznatelných hmatem a určených pro nevidomé, kteří tak pomocí hmatu rozeznají celkovou kompozici díla.