Děj románu, jenž byl napsán na motivy skutečných událostí, se odehrává v období takzvaného Pekingského jara, jež znamenalo podobně jako v Československu roku 1968 krátké vzplanutí nadějí na politické uvolnění tuhého komunistického režimu.

Dělníci z fabrik, děti ze škol i úředníci a vládní činitelé se shromáždí na veřejném prostranství, které je slavnostně vyzdobeno. Děcka pojídají svačiny připravené rodiči, většina z přítomných má prorežimní transparenty, všichni skandují provládní hesla, nebo namířená proti kontrarevolucionářce, již brzy setnou.

Poprava spouští vlnu poklidných demonstrací, jež pochopitelně nenajdou pozitivní odezvu u vládnoucí garnitury. Dojde k potlačení, masovému zatýkání. Vše se dotkne obyčejných, bídou i negramotností sužovaných obyvatel provinčního městečka.

Autorka Ubožáků dnes již žije ve Spojených státech a tím, že žila ve dvou odlišných světech a kulturách, z nichž bohatě ve své práci čerpá, dokáže západnímu čtenáři přiblížit odlišný způsob života, tradic i myšlení v Číně.

Celkové hodnocení: 90 %