Poukazují i na podobnost totalitních systémů všeho druhu. V druhé polovině dekády skupinu proslavily cover verze skladeb Beatles, Rolling Stones a Queen, jimž dala úplně jiný význam, než původně měly.

Na otázky odpovídal teoretik konceptuálního souboru Ivan Novak.

Budete opět hrát dobře známé prověřené skladby z minulosti nebo se zaměříte především na písně z nového alba WAT?

Oboje, ale čím méně toho víte, tím více dostanete.

Znamená název novinky We Are Time - My jsme čas, že se snažíte zhodnotit události posledních dvaceti let?

V určitém způsobu ano, mluvíme o Laibachu, ale nejen o něm.

Vypadá to, jako byste stále jen ohlíželi do minulosti.

Když chcete porozumět současnosti a budoucnosti, musíte se učit z minulosti. Skutečnost, že Spojené státy jsou světovým policajtem číslo 1, není ničím novým. Možná je novinkou, že to Amerika dává zřetelně najevo, jenomže ubohý pád Sovětského svazu ponechal Spojené státy, které se předtím dlouho obávaly Sovětů, jako jedinou supervelmoc a zbytek světa jako její obět.

A pro americké císařství to není obtížné, protože Evropa a další země světa jsou vojensky tak slabé a politicky natolik nekompetentní, že nejsou schopné přijít nejenom se skutečně vážnou akcí, ale ani vyjádřit svůj postoj k čemukoliv. Také Spojené národy se stávají zcela bezvýznamnými stejně jako kdysi Společnost národů.

Paradoxně podle třech hlavních principů, jak je nastolil prezident Truman, měla OSN sloužit k prevenci budoucích válek vytvořením takové ekonomické situace ve světě, aby se zachoval mír, a dále pomoci zemím vyrovnat jejich ekonomické rozdíly mírovou cestou - aniž by musely sahat po zbraních. Třetí důvodem vzniku bylo ustavit organizaci, pomocí níž by mírumilovné země mohly kolektivně čelit agresivním státům, porušujícím mír. Bushova Amerika uspěla v tom, abychom si zapamatovali jen ten třetí aspekt.

Sledujete tedy dění v současném světě, válku proti Iráku a terorismu?

Ve skutečnosti angloamerická válka proti Iráku byla zaměřena proti Evropské unii. Nepřátelský akt osvobození obyvatel Iráku ve skutečnosti znamenal, že se o svobodu připravili občané USA. Dobrodružná soukromá rodinná msta proti arabskému světu není zaměřena jen proti Arabům a EU, ale také proti Americe samotné.

Zaujímáte tedy protiamerický postoj?

Tak jednoduché to není. Na druhou stranu má Amerika pravdu, když kritizuje evropskou politiku, Amerika byla nejen vždy odlišná od Evropy, ale také na to má morální právo. Zatímco Spojené státy byly věnovány životu, svobodě a honbě na štěstím, Evropa se stále zaobírá příčinami svých nekonečných konfliktů a válek. Amerika také už několikrát v historii zachraňovala Evropu a dělá to i nyní. Evropa není schopná se zorganizovat.

Bez ohledu na to, co si Evropané teď myslí a v co chtějí věřit, je z amerického pohledu správné být Američan, americký způsob života je správný způsob a americký sen musí být snem celého lidstva, což v důsledku znamená, že amerikanismus je správný a jeho odmítání špatné. To bude trvat tak dlouho, dokud se Evropané a ostatní národy světa nezorganizují.

Změnil se během let váš pohled na vztahy mezi kulturou a politikou?

Nezměnil, neboť i vztahy mezi kulturou a politikou zůstaly stejné.

Co pro vás znamenají symboly, jejich použití a zneužití? Rádi si s nimi v tvorbě pohráváte, rádi s nimi provokujete.

Symbol je vyjádřením věcí, které nemohou být charakterizovány žádným jiným způsobem. Jsou živé tak dlouho, dokud mají význam. A symboly, které užívají Laibach stále význam mají.

A jaký je váš názor na Rammstein, jejichž image působí, jako by byla inspirovaná Laibach?

To je velká německá skupina. Nyní každý inspiruje každého. Laibach inspirují Rammstein a Rammstein naopak inspirují Laibach v tom smyslu, že Rammstein představují Laibach pro adolescenty a Laibach zase Rammstein pro dospělé.