S koncem letošního roku totiž vyprší povinnost pro ČT dotovat měsíčně 12,5 miliónu korun kinematografický fond. "Navrhovaná úprava vychází z potřeby naplnit jak státní fond pro podporu a rozvoj české kinematografie, tak Státní fond kultury trvalým příjmem z reklamy v České televizi, která by měla být zachována v současném rozsahu," odůvodňují návrh jeho autoři v důvodové zprávě zákona. V té také uvádějí, že očekávaný příjem z reklamy bude 600 miliónů korun ročně.

Podle návrhu by tak přibližně po 240 miliónech získaly oba fondy, zhruba 120 miliónů by pak šlo na zvláštní účet, ze kterého by byly hrazeny výdaje související z digitalizací Archivu ČT.

Veřejnoprávní televize by podle předlohy směla reklamu dál vysílat i po přechodu na zemské digitální vysílání, a to v současném rozsahu. Původně se počítalo, že reklama z ČT postupně zmizí. Čas vyhrazený reklamě na prvním programu by nesměl přesáhnout 0,75 procenta denního vysílacího času, na ostatních programech nesmí přesáhnout 0,5 procenta vysílacího času. Večer by vysílání reklamy nesmělo přesáhnout šest minut během jedné hodiny.

Díky novele by mohly být z povinnosti platit koncesionářské poplatky definitivně vyloučeny například mobilní telefony či počítače. Text novely konkrétně hovoří o "přístrojích, které jsou užívány výlučně pro jiné účely, než pro individuálně volitelnou reprodukci rozhlasového nebo televizního vysílání".