Síň odhadovala malbu na 50–80 tisíc liber (až 2,5 miliónu korun), celostránková iluminace se spolu s dalšími 46 cennostmi dražila jako součást sbírky nazvané Arcana. Jde původem o české dílo, které vzniklo v Praze někdy v letech 1400–1420 a jehož objednavatelem byl předek českého krále Jiřího z Poděbrad, možná Viktorín z Kunštátu nebo Jan z Kunštátu. Na miniatuře je v rozích rodový znak pánů z Kunštátu a erb rodu Vartemberků, z nějž pocházela Janova manželka Eliška.

Podle zápisu je zjevné, že dílo patřilo v 16. století knížeti Karlu I. Minstenberskému, který byl vnukem Jiřího z Poděbrad, takže rukopis s miniaturou se dědil v rodině z otce na syna. Vyobrazení Bolestného Krista je velmi kvalitním dílem a má zajímavé souvislosti s tvorbou Týnského mistra, nejvýznamnějšího řezbáře takzvaného pozdního krásného stylu, který je charakteristický pro české umění první poloviny 15. století.

Jméno nového majitele zveřejněno nebylo, a tak není jisté, zda se miniatura po staletích vrátí do Prahy. Mluvčí ministerstva kultury Jan Cieslar ale ČTK řekl, že žádná ze státních kulturních sbírkových institucí nepožádala o dotaci na případnou koupi.