Pokud vím, prezident festivalu Vítězslav Jandák rozhodl o této personální výměně pro neshody s Pavlem Melounkem v programové koncepci festivalu. Co by se tedy do budoucna mělo ve Zlíně především změnit?

Nebyl jsem osloven, abych přinesl zásadní změny v programu festivalu. Domnívám se naopak, že Vítězslav Jandák a Pavel Melounek udělali za poslední roky obrovský kus práce, festival expandoval do rozměrů, o nichž se mu před jejich příchodem ani nezdálo. Teď před ním stojí úkol tento kvantitavní pokrok přetvořit do vyšší kvality.

Máte na mysli kvalitu uváděných filmů nebo celé festivalové koncepce?

O konkrétních filmech zatím samozřejmě mluvit nemohu, na to jsem v této funkci příliš krátce. Jde spíš o to festival zpřehlednit, uvažujeme o některých změnách ve statutu. Všeho dobrého se budeme držet, za vynikající například považuji loňský první ročník soutěže evropských debutů, budeme pokračovat v národních dnech (po letošním německém to napřesrok bude francouzský) i v dalších programových sekcích.
Nejde tedy o změny, ale o rozvinutí stávající koncepce?

Chceme zpřehlednit kategorie, zjednodušit a zvýraznit hlavní soutěž filmů pro děti a mládež a ostatní sekce od ní výrazněji oddělit. Chtěl bych celou akci posunout z roviny ryze festivalové přehlídky blíž ke konkrétní spolupráci s Vyšší odbornou školou filmovou, Univerzitou Tomáše Bati i s Ateliéry Zlín a tím iniciovat tvorbu nových filmů pro děti a mládež.

Napřesrok budeme poprvé festival pořádat jako členský stát Evropské unie, také proto bych chtěl propojit mezinárodní studentskou přehlídku s mezinárodní soutěží debutů, uvažujeme o nějakém typu podpory mladých tvůrců cenou, finančně zajímavou pro další tvorbu mladého filmaře. Blíže k praxi bych chtěl dostat i producentské fórum, rád bych, aby na něm byly navázány zcela konkrétní kontakty. Také ohodnocení soutěžních filmů by mělo být provázeno praktickou cenou. Přitom nám jde o to provokovat především vznik filmů ve zlínských ateliérech.

Ve Zlíně má tradiční a významné postavení animovaná tvorba. V té však Zlínu roste konkurence v Anifestu v Třeboni, který se časově koná před Zlínem a také se významně rozrůstá. Znamená to něco pro váš festival?

Samozřejmě se nad tím budeme zamýšlet, i když Anifest má širší zaměření - nejen na filmy pro děti a mládež. Chceme v té souvislosti poněkud změnit pravidla hry, uvažujeme o propojení dětské a dospělé poroty a rádi bychom, aby se pro oceněné tvůrce stala právě cena ze Zlína prestižní značkou kvality.

Máte už některé zcela konkrétní nápady, na které se mohou diváci ve Zlíně těšit?

Vedle francouzského národního dne bych chtěl uspořádat přehlídku, která ocení dílo herce Lubora Tokoše, který hodně hrál právě ve filmech pro děti a mládež - O princezně Jasněnce a létajícím ševci, Nefňukej veverko, Kopretiny pro zámeckou paní, Pohlaď kočce uši a řadě dalších.