Výtvarná prezentace firem i společenských a kulturních akcí počínaje logem či vizitkou a konče vizuální prezentací na webových stránkách je oborem, do něhož se dnes vkládají obrovské peníze, a v propojení s reklamou jde o nejúčinnější nástroj sdělení, propagace a marketingu. K tomuto všemu máme v Brně jednu z nejstarších přehlídek na světě, což je zavazující tradice, možná u nás stále nedoceněná.

Stěžejní částí Brněnského bienále (BB) je soutěžní přehlídka. Letos se do ní přihlásilo 755 autorů z 41 zemí s firemní, informační a reklamní grafikou. Největší zájem měli designéři z Tchaj-wanu, Číny, Japonska a Česka, poměrně značná je i účast umělců z Kanady, Ruska, Indie a ze Švýcarska.

Vítězové BB 2010 jsou ze Švýcarska a z Japonska. Velkou cenu BB získal Cornel Windlin (Švýcarsko), hlavní cenu v kategorii Plakáty Ralph Schraivogel (Švýcarsko) a hlavní cenu v kategorii Firemní, informační a reklamní grafika Yumiko Yasuda (Japonsko).

Cenu organizačního výboru BB za celoživotní přínos v oboru grafického designu získal český výtvarník Rostislav Vaněk.

Na samotnou výstavu vybrala mezinárodní porota v čele s rakouským designérem Erwinem Bauerem 600 děl 181 autorů ze 32 zemí světa. Bilance je to zajímavá, ale především mezi začínajícími a méně známými tvůrci. Důvodem budou asi peníze, kterých je v Brně poskrovnu, a odměna pro vítěze není nijak motivační, aby přilákala velké hvězdy. Organizátoři bienále proto stále více sázejí na tematické přehlídky, které původní soutěžní bilanci doprovázejí.

Surrealismus a design

A letos byla jejich volba mimořádně šťastná. Významný anglický odborník Rick Poynor, autor mimo jiné knihy o britském nezávislém designu, připravil pro Brno výstavu nazvanou Cosi tísnivého o vztahu surrealismu a grafického designu.

Poynor představuje autentické surrealistické sborníky, knihy, manifesty a koláže ze 30. let, ale především se soustředí na renesanci surrealismu, jak se projevila v 60. až 90. letech minulého století a v mnohém trvá dodnes, především v oboru filmového plakátu a komiksu.

Poynor tvrdí, že surrealismus je stále otevřeným světem inspirace: „Nabízí fantazii bez hranic, dokáže vyburcovat pozapomenutý smysl pro tajemno, zaujme smyslem pro magickou krásu, údiv i vizuální úžas.“

To vše je fakticky přítomno na výstavě, která se stala tahákem BB 2010. Omezení bylo dáno jen výpůjčními možnostmi Moravské galerie. Historické exponáty byly získány především z českých a polských sbírek, ukázky současného designu zapůjčil autor projektu Rick Poynor a současní autoři na základě jeho osobní výzvy. Přehlídka Cosi tísnivého s více než 250 exponáty je především o obrazové fantazii působivě využitelné pro užitou grafiku.

Možná je to i výzva pro současné tvůrce, kteří místo obrazu dávají přednost spíše znaku a písmu. Díky Poynorovi nabízí Brno podívanou, která nadchne prakticky každého zájemce o výtvarné umění.

Ve stínu této skvělé výstavy zůstaly neméně zajímavé projekty, jako třeba bilanční výstava klasika české užité grafiky Jana Solpery, přehlídka laureáta bienále – portugalské dvojice Artur Rebelo a Lizá Ramalho – nebo výstava BigMag, kterou připravili Aleš Najbrt, Michal Nanoru a Bohumil Vašák a nabízí bilanci nezávislých časopisů vydávaných od roku 1989.

Nuda v Brně nehrozí, naopak se město na čtyři měsíce stává živým centrem grafického designu. Výstavy najdou diváci do 24. října ve všech prostorách pořádající Moravské galerie.