Petr Zikmund, scénárista podietlovského pokračování, si lišácky ponechal dokořán zadní vrátka v případě vrchní sestry Pěnkavové. Kolikrát o ní její manžel v minulosti řekl, že jeden nikdy neví, co udělá? Skoro stokrát, až to lezlo na nervy.

Je tu někdo normální?

Byla to ale zlatá slova. Její nevyzpytatelné chování nyní rozkrývá pokročilé stádium tzv. plíživé schizofrenie, která se naštěstí dědí ob generaci, takže její věčně se divící synátor Matěj může klidně spát, a to dokonce přesto, že Vašek Pěnkava, jeho tatík, čapl zřejmě od plastů něco podobného.

Ani primář Blažej není docela v pořádku. Jeho náladové skoky od žoviálnosti k paranoidnímu podezírání kolegy Novosada, které mu přineslo poznání, že je gay (což netušil) a jeho výpověď, nese charakteristické rysy vzácné formy demence. Smůla je, že ji lze léčit pouze drahými laponskými medikamenty.

MUDr. Čeňková počala na dovolené znenadání vykazovat příznaky pedofilie. Pozvednutí nožky spícího chlapce při návštěvě kolegy Klobouka a její zasunutí pod peřinu mělo sotva co do činění s ortopedií.

Jinak to byl ale strašidelný díl. V úvodních minutách se totiž zdálo, že Zikmund nedopatřením opsal první části svého scénáře a nikým neupomenut je podsunul režiséru Bočanovi horlivě filmujícímu vše, co mu přišlo pod ruku.

Co se stalo se starým Sovou?

V několika prostřizích byl tak opět zachycen kukuč Pěnkavovic psa Pajdy, sestra Monika se znovu vsadila s ostatními děvčaty, že dostane Blažeje pod sebe, novinář Chalupa podruhé bez vyzvání Blažeje fotografoval a doktorka Šulcová potřetí vjela primáři na jeho parkovací místo. Dobrá, opakování je matkou moudrosti. Odvážně postmoderní je ale postavení dvou filmových stylů bezprostředně vedle sebe. Zatímco všichni zainteresovaní se snaží naplnit základy průměrné telenovely, Ina Blažejová hraje vytrvale přerušovanou pantomimu. Nejmoudřejší slova dílu pronesla Katy Sovová: "Nikdo se ve skutečnosti nemění. Nikdy!" Rohatej vem, že ta slova scénárista a tedy jejich autor na svých postavách imrvére vyvrací. Nejčistší výslovnost měl doktor Cvach, jenž s neskonalou lehkostí pronesl na večeři u Sovů elegantní bavorské "natürlich". Nejvíce dětí mají Horváthovi, nejhezčí brýle MUDr. Machovec, nejvíce anonymů dostal Blažej.

A největší otazník visí nad starým Sovou. Nezapomněli tvůrci divákům oznámit, že už dávno v ústraní zemřel?