K nejstarším členům skupiny patří třebíčský rodák Josef Kremláček, absolvent Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze. Tvoří především pomocí dekalkomanie, metody spočívající v nanesení a opět částečném setření barvy. Je znám i jako ilustrátor. Akademický malíř Jan Wolf se věnuje kresbám, grafikám a komorním plastikám, jeho díla vlastní soukromí sběratelé i instituce nejen v Česku.

Malířstvím, ale i plakátovou a knižní tvorbou se zabývá Josef Bubeník, především sochařství se věnuje historik umění Václav Pajurek. Jediným zahraničním členem skupiny je další historik umění Arnošt Budík, jenž od roku 1969 žije v Belgii.

Historie surrealismu

  • Surrealismus vznikl v roce 1924 v Paříži zveřejněním manifestu surrealismu André Bretonem.
  • V roce 1935 vznikla v Paříži parasurrealistická skupina Le Grand Jeu.
  • Česká surrealistická skupina vznikla roku 1934 v Praze zveřejněním manifestu Surrealismus v ČSR.

Za války vznikla parasurrealistická skupina Ra, po roce 1948 se skupina rozpadla, roku 1964 vznikly i skupiny Vatenés a Lacoste v Brně (členové: Budík, Havlíček, Kremláček, Navrátil, Pajurek).

Členové skupiny Lacoste se stali rovněž členy Centre internationale actualité fantastic et magique se sídlem v Bruselu. Na počátku sedmdesátých let skupina zanikla. Veřejná surrealistická aktivita byla obnovena v roce 1990 ustavením ostravské pobočky Společnosti Karla Teiga.