Sousoší v minulosti velmi oblíbeného světce vytvořil Jan Oldřich Mayer v roce 1707, který je také autorem dalších soch na Karlově mostě, sousoší svatého Kosmy a Damiána s Kristem Spasitelem a sochy svatého Judy Tadeáše.

V případě svatého Antonína Paduánského použil Mayer tradiční ikonografii stojícího světce v mnišském oděvu s lilií mučedníka a s malým Ježíškem. Po stranách soklu hlavní figury umístil dvě dekorativní vázy, na nichž byly doprovodné reliéfy se scénami a zázraky ze světcovy legendy.

Obě vázy v minulosti ztratily poklop, spadly do Vltavy a byly provizorně nahrazeny kopiemi. Ke vzniku nových kopií, které stojí ode dneška na mostě, pomohl loňský nález potápěčů. Při mapování základů pilířů Juditina mostu našli větší fragment jedné z váz. Vázy jsou z jemnozrnného hořického pískovce, který dovoluje obdobnou jemnou modelaci jako původní pražský pískovec. Jejich autorkou je sochařka a restaurátorka Martina Hozová.