S kolika tanečníky jste začínal, jaké byly podmínky na začátku Compagnie les Ballets C de la B?

Bylo nás pět až sedm, tvorby se účastnila i moje rodina. Začínal jsem v amatérských podmínkách v roce 1984 v Gentu. Později jsme se začali profesionalizovat. Rád ale stále a často pracuji i s amatérskými tanečníky.

Jakým způsobem vaši tanečníci trénují?

Trénink probíhá dost individuálně, hodinu a půl se rozcvičují i koncentrují sami. Samozřejmě ale také pořádáme klasické tréninky s výbornými akademicky školenými pedagogy.

Po mnoha velkolepých, leckdy kontroverzních titulech se více uzavíráte do sebe a hledáte inspiraci v psychicky rozháraných lidech.

Jednu dobu jsem pracoval jako speciální pedagog, takže téma současného představení, Out of Context, je mi blízké. Před vlastní tvorbou jsem dobrovolně strávil studijní etapu v psychiatrické léčebně, abych načerpal materiál jak pro pohybové, tak i pro silně výrazové sdělení.

Ukazovat na scéně hypersenzitivní stavy pacientů, hysterie, paniky či stavy bezměrné úzkosti není nikdy sympatické a divácky přitažlivé. Ale patří k životu. Jistou formu bláznovství zažíváme všichni na různých úrovních.

Tanečníci odvádějí práci skvěle, vtělili se doslovně do mého obrazu a vydávají nepředstavitelné lidské rozměry herectví, až na hranici stravitelnosti i fyzicky vyčerpávajícího jednání. Myslím, že jsou na jevišti šťastní.

Mohou si vyzkoušet na vlastní kůži hraniční stavy fyzické i psychické. I když je to náročné, obohacuje to interprety i diváky. S touto již ustálenou taneční skupinou pracuji více než pět let.

Proč jste věnoval toto představení německé choreografce Pině Bauschové jako poctu k jejímu nedávnému úmrtí?

Dílo Piny Bauschové jsem miloval a obdivoval od jejích začátků. Málokterý režisér byl či je schopen tak hluboce vystihnout lidské charaktery, slabosti, stíny duše a bolesti srdce. Vykořenit nebo vykopat syrovou podstatu bytí. Přitom vždy s lehce humornou nadsázkou i velkou stylizací.

Její tanečníci nebyli herci a její herci nebyli tanečníky. Oba fenomény se propojily. Právě to její hluboké lidství i bláznovství mě tolik inspirovalo. Ve chvíli, kdy Pina loni zemřela, jsem začínal zkoušet naše představení.