Za vstupními věžemi se nacházelo nádvoří zalité slunečním světlem, pak následovalo přítmí sloupové síně, poté ještě temnější místnost k předávání obětin a cestu uzavírala téměř zcela temná komora svatostánku, kde přebýval sám bůh. Sem už mohl vstoupit jen faraón a nejvyšší kněží.

Historie i náboženství

Český egyptolog Miroslav Verner vydal v nakladatelství Academia knihu Chrám světa, která se staroegyptské architektuře věnuje z hlediska archeologického i náboženského. Ve světové literatuře vzniklo jen pár podobně pozoruhodných knih určených pro širší publikum.

Čtenář s Vernerem zavítá do nejslavnějších egyptských chrámů, seznámí se s náboženskými obřady i životem kněží, porozumí lépe egyptské mytologii, pochopí dovednost a umění dávných architektů.

Samo budování chrámu nebylo jen obyčejnou činností kameníků a zedníků. Stalo se posvátným rituálem a Verner je jeden z nejzasvěcenějších průvodců, který před námi může rozkrýt dávná tajemství stavitelů chrámů. Úžasná kniha dokazuje, že „obyčejná“ věda může být vzrušující cestou k poznání.