Za výtvarné zpracování publikace Práce jako na kostele dostala Štěpánka Bláhovcová zlatou medaili v kategorii knižní layout. Bodovala i v dalších dvou kategoriích, v oboru ilustrace za zpracování povídky Roalda Dahla Čubka a v kategorii výroční zpráva.

Dahlova Čubka

Mistr pointy Roald Dahl je českému čtenáři znám romány Hon na lišku a Můj strýček Oswald. Také jeho povídka Čubka již byla do češtiny přeložena. Nakladatelství Gallery pojalo jeho nejnovější vydání originálně - graficky nápaditá kniha obsahuje flakonek s parfémem nabitým feromony, okolo nějž se děj povídky točí.

Anglický spisovatel Roald Dahl (1916-1990) v povídce Čubka (v originále The Bitch) vypráví jeden z neuvěřitelných příběhů fiktivního strýčka Oswalda, které mu byly v denících doručeny poštou jako dědictví.

Sir Oswald Hendryks Cornelius byl známý svými nepublikovatelnými sexuálními a erotickými eskapádami, vedle jehož deníků by se "Casanovovy paměti četly jako Listy z naší vesnice a sám proslulý milovník by se vedle Oswalda jednoznačně jevil jako sexuálně neukojený břídil".

Hříšný parfém s feromony

Jednoho dne se Oswald H. Cornelius setká s Henrim Biottem, postavou nevábného zjevu, jenž se mu představí jako mísič parfémů jednoho z největších pařížských domů. V hlavě že prý nosí nápad, už téměř zrealizovaný. Vymyslet hříšnou voňavku, která by kromě běžných příměsí obsahovala tu nejdůležitější - feromony. Pomocí tohoto vynálezu by se dal ovládnout celý svět...

Kniha v překladu Jaroslava Kořána je doplněna ilustracemi Štěpánky Bláhovcové a originálně graficky řešená Annou Citterbardovou. Hříšný parfém No. 1076 je v každém vydání knihy ve výřezu uprostřed, stačí jen přivonět.

Práce jako na kostele

Kniha Práce jako na kostele přináší svědectví o tom, jak mladí Češi pomáhají vlastními silami opravovat opuštěné kostely v česko-německém pohraničí, v oblasti Sudet. Grafický základ knihy připravila Bláhovcová jako součást své diplomové práce na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem.

K výzdobě knihy zvolila designérka téma kořenů, zdálo se jí to jako příznačné pro současné obyvatele Sudet. "Zdůrazňuji vrstvy, rozpad a skládání. Kniha se skládá jakoby z více částí, které spolu úzce souvisejí, každá formálně vychází z obsahu. Jsou to manuál, katalog, skicák nebo skládanka kostela," řekla Bláhovcová.

Neziskové projekty

O to větší radost z cen cítila designérka proto, že žádný z oceněných projektů nevznikl jako ziskový. Publikaci Práce jako na kostele vydalo občanské sdružení Český Západ. V kategorii výroční zpráva Bláhovcová uspěla s ročenkou pro občanské sdružení Meta - informační centrum pro mladé migranty.