Zatímco angličtí „akademici“ patří k častým hostům, pro americký orchestr to byla premiéra. Londýnský soubor vedl americký klavírista Murray Perahia, Američany dirigoval Manfred Honeck. S Angličany od klavíru dirigující Perahia zahrál koncerty W. A. Mozarta (č. 24 c moll) a J. S. Bacha (č. 7 g moll).

Hvězdou sobotního koncertu byla houslistka Anne Sophie Mutterová

Bez dirigenta zahráli Angličané jen úvodního Stravinského, pak již večer patřil Američanovi, patřícímu k hvězdám současného klavíru. Více než Mozartem zaujal Bachem, kde i orchestr podal stylově precizní výkon, což pak ještě potvrdil v Haydnově Symfonii č. 99 a v přidávaném Finále ze Symfonie č. 92.

Hvězdou sobotního koncertu byla německá houslistka Anne Sophie Mutterová. Přes menší nervozitu na počátku zcela ovládla sál a její provedení Brahmse bylo uchvacující.
Vrcholem ale byla Honeckova interpretace Šostakovičovy Symfonie č. 5 d moll. Nadšení publika nad skvostným podáním tragiky i grotesknosti díla přineslo ovace vestoje.