Usnesení bylo zveřejněno na webových stránkách magistrátu. Buddhisté by podle toho měli získat nájemní smlouvu na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou v délce 12 měsíců.

Buddhisté diamantové cesty mají své pražské centrum v současné době ve Vlkově ulici na Žižkově. Podle jejich zástupce Jaroslava Pešty působí v Praze přes 15 let.

Až opraví bývalé jesle, chtěli by se do nového centra přestěhovat. Pešta odhaduje, že rekonstrukce by mohla trvat asi rok a půl. "Zatím ale nemáme s městem ani podepsanou smlouvu," řekl. V novém centru by podle něj měly být kromě meditačních prostor také například výstavní a přednáškové místnosti nebo administrativní zázemí.

Buddhisté do center rádi zvou všechny lidi k přednáškám a diskuzím o kultuře a filozofii. Centra se u nás objevila podstatně později než třeba v sousedním Německu. Kromě kroužků elitních intelektuálů, kteří se buddhismem zabývali už v 70. letech (např. Egon Bondy), se u nás nedělo téměř nic, ale prudký rozvoj nastal po roce 1989.

Buddhismus má řadu různých škol. Všechny se ale shodnou na důrazu na meditaci v ústraní, rozvoj klidu v mysli a nenásilný přístup k lidem a zvířatům. Buddhista odmítá všemohoucího Boha. Odmítá také evropské chápání lidské duše. Podle učení (dharmy) je celý svět i člověk složen ze složek, ty z dalších složek a všechny reagují na základě příčiny a následku.

Zjednodušeně řečeno, postatou duchovního rozvoje buddhisty je oprostit se od závislosti na emocích a vidět svět, tak jak je. Černobílé dělení jevů a lidí na dobré a špatné, vnucené výchovou, společností či vlastní leností, rozbíjí pomocí studia textů a mnoha forem meditací. Cílem buddhismu není přivádět někoho "na víru" a měnit svět, ale měnit vlastní myšlení. Dokonalosti může podle Buddhy dosáhnout každý člověk. K pochopení buddhismu je však třeba podrobnější studium (viz výklady na www.bdc.cz).

Pro Evropany může být matoucí, že prostí venkované v Asii prožívají buddhismus velice  nábožensky. Ale při studiu skutečného Buddhova odkazu zjišťujeme, že je stručný a lidé na buddhismus spíše omylem nabalují různé pověry a lidové tradice.