O její originalitě svědčí, že s ní spolupracovali takové hudební hvězdy jako frontman Faith No More Mike Patton, který se objevuje i na jejím posledním albu Blood, nebo Kronos Quartet. Podílela se i na albu Bjork Medulla.

Inuité jsou další z národů, které pracují s hrdelním zpěvem, což je technika rozšířená především v Tuvě na jihu Sibiře, v Mongolsku a také na severu Indie. Pojetí Tanyi Tagaq je však mnohem nespoutanější a velmi živočišné. Hlavně ale tradiční pěveckou techniku spojuje s taneční elektronikou, což výsledný dojem posouvá do úplně jiného kontextu.
Její vystoupení korunované výkřiky oplývá magií.

Původně šlo o zábavu žen, jejichž muži byli na několikatýdenních loveckých výpravách. Hry, která zkrátila čas a zabavila děti, se účastní dvě soupeřky. Jedna "zpěvačka" se snaží zopakovat frázi, kterou předzpívala ta druhá a přitom ji ještě prodlouží. Prohrává ta, která jako první frázi zopakovat nedokáže, dojde jí dech anebo vyprskne ve smích.